İş Sağlığı ve Güvenliği TÜRKİYE

OHS Forum; hayatta 'İş Sağlığı ve Güvenliği' adına yaşadıklarınızı diğer kişilerle paylaşmanızı sağlar.

mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9145
Avrupa Komisyonunun, bir uyumlaştırılmış ulusal standardın, kapsamına giren ve temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak yerine getirmediğine karar verdiği durumlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Komisyonununun standarttaki eksiklikler nedeniyle teknik özellikleri risk arz eden makinaların piyasaya arzının yasaklanması ya da kısıtlanması ya da bu makinaların özel koşullara tabi tutulmasını gerektiren tedbirlerini dikkate alır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu tedbirlerin alınmasını Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirir.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9146
Uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilen makinalarda, bu standartların ilgili bütün temel sağlık ve güvenlik kurallarını kapsamaları kaydıyla,
imalatçı veya yetkili temsilcisi;
Makina imalatında yapılan iç kontrollerle uygunluğun değerlendirilmesi işlemlerini veya
AT Tip inceleme işleminin yanı sıra, makina imalatındaki iç kontrol işlemlerini veya
Tam kalite güvence işlemlerini
uygular.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9147
Makina Emniyet yönetmeliği kapsamında Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar kaynağına Tehlike, bir kişinin makina içerisinde ve/veya makina çevresinde sağlığına veya güvenliğine karşı bir riske maruz kalabileceği herhangi bir bölgeye Tehlike bölgesi denir
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9148
Bir operatörün karşı karşıya kaldığı rahatsızlık, yorgunluk ve fiziksel ve psikolojik stres, ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurularak asgariye indirilir.
bu ergonomi ilkeleri
- Operatörün fiziksel ölçüleri, kuvveti ve dayanma gücü değişebilirliklerine imkân vermesi,
- Operatörün uzuvlarının hareket için yeterli yerin sağlanması,
- Makina için belirlenen çalışma aralığından kaçınılması,
- Uzun süre dikkati gerektiren izlemelerden kaçınılması,
- İnsan/makina arayüzünün operatörün öngörülebilir karakteristiklerine uyarlanması.
dır
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9149
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölen ya da iş göremez duruma düşen çalışanın işletme ve ülke ekonomilerinde meydana getirdiği kayıplar;
• insan gücünün (emeğin) kaybı,
• çalışanın gelecekte yapacağı üretim ve hasılanın kaybı,
• çalışanın yetiştirilmesi için yapılan eğitim harcamalarının kaybı,
• iş günü kaybı,
• çalışmadığı günlerin tazmini,
• yapılan sağlık giderleri,
• maddi-manevi tazminatlar,
• mahkeme masraflarıdır.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9150
ILO, (International Labour Organisation – Uluslararası Çalışma Örgütü) ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9151
ILO Anayasasında yer alan hedefler
İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi
Uygun asgari ücret
İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma
Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması
Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
Göçmen işçilerin haklarını korunması
Eşit işe eşit ücret
Örgütlenme özgürlüğü
Mesleki eğitim ve sürekli eğitim
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9152
ILO’nun organları

Uluslararası Çalışma Konferansı

ILO’ya üye ülkeler her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanırlar. Her üye ülke biri işveren biri de işçi olmak üzere 2 delege ile temsil edilirler. bu delegeler beraberlerinde teknik danışmanlarını da getirirler. Ülkelerin çalışma hayatı ile ilgili bakanları delegasyona başkanlık edip kendi ülkelerinin görüşlerini aktarırlar. İşveren ve işçi delegeleri kendi örgütlerinden aldıkları talimatlar uyarınca oy kullanıp görüşlerini ifade ederler. Konferans örgütün bütçesini onaylar ve Yönetim Kurulu’nu seçer.

Yönetim Kurulu

ILO’nun icra konseyidir ve yılda üç kez Cenevre’de toplanır. ILO politikaları hakkında kararlar alır. Program ve büyçeyi hazırlayıp Konferansa onaması için sunar. Aynı zamanda Genel Direktörü seçer. Yönetim Kurulu 28 hükümet, 14 işveren, 14 işçi üyeden oluşur. Hükümet tarafının 10 sandalyesini her zaman endüstriyel açıdan çok önemli ülkeler oluşturur. Diğer üye ülkelerin temsilcileri her üç yılda bir konferansta seçilir. Bu seçimde coğrafi dağılım gözönünde tutulur. İşverenler ve işçiler kendi temsilcilerini seçerler.

Uluslararası Çalışma Bürosu

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün daimi sekreteryasını oluşturur. Yönetim Kurulu ve beş yılda bir seçilen Genel Direktör yönetiminde hazırladığı tüm faaliyetlerin merkezidir. Büro Cenevre’deki merkezinde 110’un üzerindeki milliyetten yaklaşık 1900 görevliyi istihdam etmektedir ve dünyada 40 bölge bürosu bulunmaktadır. Bunlara ek olarak teknik işbirliği programı çerçevesinde yaklaşık 600 uzman dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlerini yürütmektedirler. Büro aynı zamanda araştırma, belge ve uzman çalışmalar, raporlar ve dergileri kapsayan bir basım merkezi işlevi görmektedir.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9153
Filadelfiya Bildirgesi
Uluslararası Çalışma Konferansı, 1944’te Filadelfiya’da toplanmış ve Filadelfiya Bildirgesini kabul etmiştir. Bu bildirge ile ILO, aşağıda yer alan ilkeleri benimseyerek, hedef ve amaçlarını yeniden tanımlamıştır.
Emek bir ticari mal değildir.
Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.
Güldeniz Karadağ bunu beğendi
mustafa güzel

Cvp : 2020 KASIM HAP NOTLAR KISA BİLGİLER

mustafa güzel
#9154
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-WHO

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’ kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmikabulü ile yürürlüğe girmesi için işlem başlatılmıştır.
Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.
26 üye ülkenin resmikabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da‘’Dünya Sağlık Günü’’ olarak kabul edilmiştir
Güldeniz Karadağ bunu beğendi

Şu an bu konuyu görüntüleyenler : 1 misafir

 Konu yetkileriniz

Bu foruma yeni konular gönderebilirsiniz                                     
Bu forumdaki konulara cevap verebilirsiniz                                     
Gönderilerinizi bu forumda düzenleyebilirsiniz                                     
Bu forumdaki yayınlarınızı silebilirsiniz                                     
Bu foruma ek dosya gönderebilirsiniz

SINIRSIZCA FAYDALANMAK SENİNDE HAKKIN!

sağlık konusunda uzman avukat Kiralık Forklift en iyi sağlık avukatı