İş Sağlığı ve Güvenliği TÜRKİYE

OHS Forum; hayatta 'İş Sağlığı ve Güvenliği' adına yaşadıklarınızı diğer kişilerle paylaşmanızı sağlar.

HAKAN ERDOĞAN

6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3302
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 1:
I-Belediyeler
II-AFAD faaliyetleri
III-Tek başına çalışan berber
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu verilenlerden hangilerine uygulanır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III

AÇIKLAMA:
Kapsam ve istisnalar
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
DOĞRU CEVAP A
LTys, Aydın , ArifeKavas ve diğer 8 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3303
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 2: 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu verilenlerden hangilerine uygulanır?
A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
B) Ev hizmetleri
C) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
E) 50'den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmeleri6331 UYGULANMADIĞI YERLER
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

4857 UYGULANMADIĞI YERLER
İstisnalar
Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
g) Sporcular hakkında,
h) Rehabilite edilenler hakkında,
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

DOĞRU CEVAP E


ArifeKavas, Attyusuf, srdl.i ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3304
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 3:
I-Ev hizmetleri
II-Sporcular
III- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
6331 ve 4857 sayılı kanunların her ikisinin de uygulanmadığı iş ve işyerleri hangileridir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III


6331 UYGULANMADIĞI YERLER
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

4857 UYGULANMADIĞI YERLER

İstisnalar
Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
g) Sporcular hakkında,
h) Rehabilite edilenler hakkında,
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

DOĞRU CEVAP A

ArifeKavas, Attyusuf, Alper Yigit ve diğer 1 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3305
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 4:
I-Gemilerin seyrüsefer halleri
II-Sporcular
III- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri hakkında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanmaz?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III

AÇIKLAMA:
Kapsam ve istisnalar
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
DOĞRU CEVAP C
ArifeKavas, Attyusuf, Alper Yigit ve diğer 1 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3306
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 5:
Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
A) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında meslek edindirme faaliyetleri.
B) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
C) Çıraklar
D) Deniz taşıma işleri
E) İşyerinin eklentisi durumundaki park ve bahçe işleri

DOĞRU CEVAP A

ArifeKavas, Attyusuf, muhammed56 ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3307
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 6:
Bir öğretmen öğrencisinden 6331 sayılı kanunun uygulanmadığı yerleri saymasını istedi. Öğrenci
‘’I- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar II- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri III-Bakım merkezleri hariç Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyetleri IV-Kara yük ve yolcu taşıma faaliyetleri V- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar’’ şeklinde bilgi verdi.
Öğrencinin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)I B)II C)III D)IV E)V


AÇIKLAMA:
Kapsam ve istisnalar
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
DOĞRU CEVAP D
ArifeKavas, Attyusuf, muhammed56 ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3308
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 7:
I- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fabrika ve bakım merkezleri
II-Bakır madeni işletmesinin yer üstü faaliyetleri
III- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
Verilenlerden hangilerinde çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre idari para cezası uygulanır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III

AÇIKLAMA:
Kapsam ve istisnalar
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
DOĞRU CEVAP D
ArifeKavas, Attyusuf, muhammed56 ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3309
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
SORU 8:
Ahmet: Kendi nam ve hesabına çalışan boyacı
Mehmet: Meslek edindirme faaliyetlerindeki tutuklu
Ayşe: Ev hizmetinde yardımcı çalışan
Meltem: Hava yolu şirketinin bagaj taşımasındaki çalışan
Hakan: İnşaat firmasının hafriyat kamyonu sürücüsü
Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği için bir işyerinde doğrudan idari para cezası uygulamıştır. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ceza alan iş yeri verilen çalışanların hangisinin/hangilerinin iş yeri olabilir?
A)Mehmet, Ayşe, Meltem ve Hakan
B)Ahmet ve Ayşe
C)Ayşe ve Meltem
D)Mehmet ve Meltem
E)Meltem ve Hakan

AÇIKLAMA:
Kapsam ve istisnalar
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
DOĞRU CEVAP E
ArifeKavas, Attyusuf, muhammed56 ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3331
AÇIKLAMALI SORU 9: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan aşağıdakilerden hangisidir? (İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
A)Çalışan temsilcisi
B)Destek Elamanı
C)İş Güvenliği Uzmanı
D)Diğer Sağlık Elemanı
E)Formen

AÇIKLAMA:
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan
DOĞRU CEVAP A
ArifeKavas, Attyusuf, muhammed56 ve diğer 2 kişi daha bunu beğendi
HAKAN ERDOĞAN

Cvp : 6331 açıklamalı sorular

HAKAN ERDOĞAN
#3332
AÇIKLAMALI SORU 10: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi aşağıdakilerden hangisidir? (İş Güvenliği Uzmanı+ İş yeri Hekimi+ Diğer Sağlık Personeli)
A)Çalışan temsilcisi
B)Destek Elamanı
C)İş Güvenliği Uzmanı
D)Diğer Sağlık Elemanı
E)Formen

AÇIKLAMA:
Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi
DOĞRU CEVAP B
ArifeKavas, Aydın , Attyusuf ve diğer 3 kişi daha bunu beğendi

Şu an bu konuyu görüntüleyenler : 2 misafir

 Konu yetkileriniz

Bu foruma yeni konular gönderebilirsiniz                                     
Bu forumdaki konulara cevap verebilirsiniz                                     
Gönderilerinizi bu forumda düzenleyebilirsiniz                                     
Bu forumdaki yayınlarınızı silebilirsiniz                                     
Bu foruma ek dosya gönderebilirsiniz

SINIRSIZCA FAYDALANMAK SENİNDE HAKKIN!

sağlık konusunda uzman avukat Kiralık Forklift en iyi sağlık avukatı